top of page
nytke_TAUSTA.png

FESTIVAALI OHJELMA

Tältä sivulta löydät:  kurssikuvaukset , festivaali aikataulun ja hinnat 

IMG_3564.JPG

CONTEMPOARY BALLET / SAARA KILPINEN

MON-WED  9:30 - 11:00

New Yorkin tanssiskene ja Balanchine-tekniikka teki Saaran syvän vaikutuksen ja ne näkyvät hänen opetustyylissään, joka ovat yhdistelmä Vaganovaa ja amerikkalaista tyyliä. Hänen balettituntinsa rakentuvatkin ideologialtaan vapaammalle kehollisuudelle, kokonaisvaltaiselle ilmaisulle sekä musikaalisuudella iloittelulle.Saara uskoo, että jokainen keho sopii balettiin - hänen tavoitteenaan on opettaa nykyaikaisempaa ja inklusiivisempaa balettia johon ovat tervetulleita kaikki! 

Anchor 1

THE CONTEMPORARY SOMA & CREATIVE LABS / CONCETTA CARIELLO 

MON -TUE , 11:30-13:00 ,15:00-17:00

Nykytanssi - somaattinen työskentely, sekä creative lab (luova työskentely):

Tämä kurssi sisältää kaksi 1,5 tuntia kestävää aamutuntia, sekä kaksi 2 tuntia kestävää luovan työskentelyn tuntia.

Nykytanssikurssilla yhdistetään elementtejä somaattisista- ja meditaatio -praktiikoista, kontakti-improvisaatiosta, nykytanssin lattiatekniikasta, sekä improvisaatiosta kokonaisuuteen. Kurssi tarjoaa intuitiivisen tilan, jossa voi viljellä ja vaalia fyysistä, emotionaalista ja mentaalista kehoa nykytanssin erilaisin keinoin. 

Tunnit alkavat herättämällä ja aktivoimalla fyysinen keho, sekä tietoisuus kehollisuudesta. Kurssilla tehtävät erilaiset keholliset harjoitteet ja partituurit keskittyvät muun muassa keholliseen kuunteluun ja kollektiiviseen resonanssiin. Käytämme liiketutkimuksia metaforisena leikkipaikkana itsereflektiolle ja integraatiolle, mikä edesauttaa avoimen ja lämminhenkisen tilan syntymistä.

IMG_20210429_174143.jpg
_RAF2318.jpg

CONTEMPORARY JAZZ / RUSSELL ADAMSON

MON-WED, 17:15 - 18:45

Yksi Nytkeen suosituimmista tunneista - Russell Adamsonin Contemporary Jazz kutsuu tanssijoita myös tänä vuonna! 

Pääset haastamaan itseäsi, ylittämään mielen ja kehon rajojasi, sekä kokemaan liikkeen euforiaa Adamsonin johdolla. 

Keho lämmitetään tunnin alussa, ja tunti etenee liikkuviin tanssisarjoihin hyvän musiikin saattelemana.  

Zoe Camilleri.jpg

CONTEMPORARY DANCE - RELEASED BASED TECHNIQUE/ ZOE CAMILLERI

MON-THUR, 19:00 - 20:30 

Nykytanssitekniikka:

Tunnit pohjautuvat Release-nykytanssitekniikkaan keskittyen tilankäyttöön, liikkuvuuteen ja liikkeen vapauteen, sekä rytmiin. Tunneilla painotetaan leikkisyyttä liikkeen virtauksen ja dynamiikan vaihtelun välillä hengitystä ja musiikkia apuna käyttäen. Tunnit sisältävät keskilattiaharjoitteita, sekä lattiatekniikkaa, joita kehitetään viikon aikana eteenpäin.

ZoeCamilleri1.jpg

CONTEMPORARY DANCE -CREATIVE WORKSHOP / ZOE CAMILLERI

MON-THUR, 17:15 - 18:45
PERFORMANCE AT 16.7

Luova sessio:

Tervetuloa kanssani tutkimaan tapoja vastustaa yhä kasvavaa individualistista maailmankuvaa tanssin ja improvisaatiotehtävien avulla. Kurssin lähtökohtana on yhteyden kokeminen, kunnioitus ja sopusoinnussa eläminen, sekä näiden teemojen vaikutus tanssiin ja liikkeen syntyyn.

 

Työstämme kurssin aikana pientä ulostuloa esitettäväksi festivaaliviikon lopulla Hällä-näyttämöllä. 

_RAF3953_edited.jpg

FlOOR WORK AND IMPROVISATION / LAURA KUUKKANEN 

WED - THUS, 9:30 - 11:00 

Tämä kurssi on kaikille, jotka haluavat oppia uutta ja/tai verestää taitojaan lattiatekniikasta. 

Aloitamme tunnit lämmittelyllä ja omaan kehoon astumalla ohjattujen improvisaatio tehtävien keinoin. Löydämme lattian, partnerimme, jolle annamme painomme, ja josta saamme voimaa ponnistaa myös ylöspäin.  

Tanssimme myös valmista materiaalia hyvän musiikin saattelemana. 

aavevedoksia_1-28-1030x687.jpg
aavevedoksia_1-12-1030x650.jpg

TANSSITEATTERI MD - REPERTUAARITYÖPAJA /

SAMULI ROININEN 

WED-THUR, 11:30 - 13:00, 15:00-17:00

Aavevedoksia - repertuaarityöpaja

 

Tanssiteatteri MD:n tanssija-koreografi Samuli Roinisen ohjaamassa repertuaarityöpajassa tutustumme Aavevedoksia-installaatiosooloon (2022). Teoksen liikemateriaalin ja annettujen tehtävien kautta tarkastelemme materian ja kehon asetelmallisuutta sekä tilan uudelleen järjestäytymistä.

Aavevedoksien liikekieli yhdistää kontrolloidun ja vapaasti virtaavan liikkeen. Tutkimme ihmiskehon suhdetta teoksen särmiöihin painovoiman ja kappaleen massan kautta. Työpajassa rakennamme tilaan esityksellistä tapahtumaa, jossa mustat särmiöt, James Murrayn elektroninen äänimaailma sekä liike ja teksti muodostavat tilaan pienoismaailman. Työpajassa tavoitellaan avointa ja meditatiivista tilaa, jossa tila näyttäytyy yhtä keskeneräisenä ja muutosta ehdottavana kuin kasa legoja.

 

Lisää Aavevedoksia -teoksesta sekä teoskuvat: http://www.tanssiteatterimd.fi/aavevedoksia/

 

Headshot MCC.png

CONTEMPORARY BALLET / MARIA CONCETTA CARIELLO

THUR - FRIDAY, 9:30 - 11:00 

Nykybaletti:

Nykybalettitunneilla baletin tekniikka, sekä nykytanssin perusperiaatteet ja somaattiset käytännöt yhdistyvät. Kehollinen ja liikkeellinen huomio suunnataan muun muassa hengitykseen, kehon painoon ja painonsiirtoon, sekä tilan ja kehon kolmiulotteisuuteen.

 

Tunnilla opimme lähestymään balettitekniikkaa omia erityistarpeita ja kehon toiveita kuunnellen. Lähestymme balettia lempeästi ja ergonomisesti somaattisista lähtökohdista lähtien. Tuntien lähtökohtana on, että baletti voi palvella meitä jokaista niin kehollisesti kuin mentaalitasolla.

106454049_3578378872190402_2291604573154138090_n.jpg

NYTKE RESIDENCY WORKSHOP / VARIOUS ARTISTS 

FRI, 11:30 - 13:00, 15:00 - 17:00 

Nytke kutsui Pikku-Otavan saarelle tanssitaiteilijoita luomaan yhdessä 4 päivän aikana. Saarella luodaan 3 teosta, jotka esitetään Hällä- näyttämöllä 16.7.  

Tässä työpajassa residenssiläiset jakavat prosessiaan Nytkeen tanssijoille.  Tule kurkistamaan, kuulemaan ja kokemaan miten teoksia saarella tehtiin. Mitä harjoituksia ja lähestymistapoja taiteilijat käyttivät materiaalin luomiseen.  Kuinka luovuuden virta saatiin aukeamaan? 

_RAF8384 (1).jpg
kasvokuva CV.jpg

NYTKE NUORET

MOD-FRI, 11:30 - 13:00, 15:00 - 17:00

Nuorten Nytkeessä, tanssijat (12 - 17-vuotiaat) pääsevät tanssimaan viikon aikana 17,5 h huippuopettajien tunnilla. 

Aamupäivisin (11:30 - 13:00) on vaihtuva tekniikkatunti, jossa opetellaan nykytanssin monia muotoja sallivassa ja kilpailuvapaassa ilmapiirissä.. Pääset hiomaan taitojasi nykytanssin monimutoisessa maailmassa mm. Oona Leinosen, Venla Mannisen ja Claudia Peltosen johdolla, 

Iltapäivisin (15:00 - 17:00) työstetään koreografiaa Kristina Norri Seurasen kanssa ja valmis teos esitetään Hällä- näyttömöllä lauantaina 16.7! 

Tässä Kristinan kuvaus koreografia -tunneista: 

'Nytkeessä Kristina haluaa tutustua osallistujien ominaisiin tapoihin käyttää kehoa tunteenilmaisun välineenä, ja auttaa jokaista löytämään omaa tapaa tanssia. Teoksen teema muovautuu tanssijoidensa summana, ja teemaa sekä siitä muodostuvaa teosta työstetään erilaisin työkaluin. Näitä työkaluja ovat erilaiset koreografiaharjoitteet, improvisaatioharjoitteet ja tilan ja kehojen suhdetta tutkivat kokeilut ja sommitelmat. Kristinan ote nykytanssiin ja nykytanssiteoksen luomiseen on vahvasti liikkeellinen ja hän yhdistelee koreografisissa töissään erilaisia tanssityylejä/-tekniikoita ja tapoja liikkua.

Nytke-Monday 477.jpg

CONTEMPORARY DANCE OPEN / VARIOUS TEACHERS 

MOD-FRI, 11:30 - 13:00

Nykytanssin OPEN tunnilla päästään kokemaan nykyntanssin monia muotoja usean ammattilaisen johdolla. Tämä tunti on avoinna kaikille tanssitaustasta riippumatta, 

Tänä vuonna OPEN tunneilla opettaa Maria Concetta Cariello, Laura Kuukkanen, Oona Leinonen, Caludia Peltonen ja Venla Manninen. 

Tässä Concetta:n kuvaus hänen antamastaan tunnista (ke) : 

'Avoimen tason nykytanssitunnilla kaikilla on mahdollisuus tuntea liikkeen voima ja virtaus. Tunti sisältää sekä fyysisiä harjoitteita, sekä improvisaation pohjautuvia liikkeellisiä seikkailuja. Tunnilla keskitytään kehollisen tietoisuuden ja läsnäolon kehittämiseen.

Tunti alkaa kehon ja mielen herättelyllä, joiden kautta siirrytään lempeästi kohti nykytanssiharjoitteita. Lopuksi avaamme tilaa yksilölliselle ja kollektiiviselle improvisaatiolle.

Tunti on mainio lähestymystapa nykytanssiin, sekä yhteyden luomiseen itseen sekä toisiin ihmisiin liikkeen ja luovuuden kautta.'

Ohessa video vuodelta 2020, jolloin osa avoimen tason ryhmästä esiintyi Hiedanrannan kartanon puutarhan ulkoilmatapahtumassa Laura Kuukkasen koreografialla. 

Tule rohkeasti mukaan kokeilemaan NYKYTANSSIA! 

Schedule

FESTIVAALI AIKATAULU 

AIKATAULU NYTKE 2022.001.jpeg
AIKATAULU NYTKE 2022.003.jpeg
AIKATAULU NYTKE 2022.002.jpeg
Price
AIKATAULU NYTKE 2022.005.jpeg

HINNAT

NYTKE PASSI sisältää kaikki kurssit    340 € (290€ -early bird 12.6.2022

NUORTEN PASSI sisältää kaikki nuorten tunnit 250 € (200€ - early bird 12.6.2022

YKSITTÄISET KURSSIT 

Contemporary Ballet (7,5h) / Saara Kilpinen & Maria Concetta Cariello    110 €

The Contemporary Soma & Creative Labs (7h) / Maria Concetta Cariello   90 €

Contemporary Jazz  (4,5h) / Russell Adamson     65 € 

Contemporary Dance-released based technique (6h)/ Zoe Camilleri  80 €

Contemporary Dance - Creative Workhop (6h) / Zoe Camilleri 70 €

Floor Work & Impro (3h) / Laura Kuukkanen      30 € 

MD Repertoire Workshop (7h) / Samuli Roininen     90 € 

Nytke Residency Sharing (3,5h) / Various teachers   30 € 

Nytke Contemporary Dance OPEN (7,5h) / Various teachers  90 €

VARAA NYTKE PASSI TAI HALUAMASI KURSSIT LÄHETTÄMÄLLÄ VIESTI OSOITTEESEEN:

lauravenla@nytke.com

Lähetämme sinulle laskun, josta löydät tarvittavat tiedot maksamisesta. 

PERUMINEN

Mikäli joudut perumaan osallistumisesi, ilmoita siitä välittömästi sähköpostilla lauravenla@nytke.com. Osallistumisen voi peruuttaa maksutta 25.6.2022 mennessä. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta palautetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutus tehdään 1.7.2022 jälkeen voi osallistumismaksusta saada palautusta ainoastaan lääkärin lausuntoa vastaan.

Pidätämme oikeuden muutoksiin kursseissa ja/tai aikataulussa. 

AIKATAULU NYTKE 2022.004.jpeg
bottom of page