Nytke

Program and Tickets
Näyttökuva 2020-6-3 kello 13.11.49.png
Näyttökuva 2020-6-3 kello 13.12.06.png
Näyttökuva 2020-6-3 kello 13.12.17.png
Näyttökuva 2020-6-3 kello 13.12.28.png
Näyttökuva 2020-6-3 kello 13.12.37.png

Kurssit : Ammattilaiset ja

pitkään harrastaneet

Contemporary Ballet / Concetta Cariello

Ma-Pe 

9:45 - 11:15, Studio 1 

Tuntien tavoitteena on tuoda balettitekniikkaan nykytaiteen ja somaattisten käytäntöjen perusperiaatteita. Joitakin esimerkkejä tunneilla tutkittavista kysymyksistä on: kuinka voimme saada lattian seisomaan? Kuinka hengitys voi auttaa ja tukea liikettä? Kuinka voimme leikkitellä tilalla ja ryhmä kuvioilla  balettitunnilla? Mikä on ilo baletissa? Kuinka voin käyttää vartaloani tehokkaasti tehdessäni développé:n? Näitä ja muita elementtejä tarjotaan balettituneilla, jolla pyritään kehollisen tietoisuuden lisääntymiseen ja löytämään mitä baletti voi tarjota meille jokaiselle ainutlaatuiselle vartalolle.

Tunti sopii tanssijoille, joilla on balettiosaamisen perusteet hallussa. 

Contemporary Dance / Laura Kuukkanen 

Ma - Ke

11:30 - 13:00, Studio 1 

Lauran nykytanssitunnilla työkennellään niin annetun materiaalin, sekä johdetun improvisaation keinoin. Lattia ja lattiatyökentely on vahvasti osa tuntia. Joka tunnilla on oma teemansa. Asetamme yhteisen intention tunnin alussa ja kukin tanssija tutkii sen soveltamista omaan tanssiinsa.  Esimerkki tällaisesta intentiosta on mm,.  'beginner´s mind', jolloin joka hetki on uusi ja valmiita kaavoja ei ole (vaikka tekisimme valmista materiaalia), näin liikkeestä mahdollisesti tulee kiinnostava ja yllättävä tanssijalle itselleen. Liike voi johtaa meitä, opettaa meitä. Tunti soveltuu tanssijoille, joilla on perusteet lattiatekniikasta hallussa.

 

 

Contemporary Jazz / Russell Adamson

Ma - Pe 

16:45 - 18:15, Studio 1 

Russell Adamson:n tunnilla tanssitaan hikeä säästelemättä. Contemporay Jazz yhdistää jazzin liikekieltä nykytanssiin, jossa vartalo on käytössä kokonaisuuteena.  Musiikilla on myös tärkeä rooli näillä tunneilla. Tule päästämään irti ja huomaa kuinka liike antaa energiaa ja iloa. Tunti sopii tanssijoille, joilla on usemamman vuoden tanssikokemus joko nykytanssista, jazzista tai showtanssista. 

Contemporary Dance / Meeri Lempiäinen 

Ma -Ke

18:30 - 20:30, Studio 1  

Meeri Lempiäisen ohjaamassa työpajassa harjoitetaan virtaavaa ja funktionaalista liikettä sisäisestä levollisuudesta käsin. Kehoa maadoittavien harjoitteiden läpi liikutaan kohti improvisatorisia tehtäviä ja erilaisia kehollisia tuntuisuuksia. Kurssilla tanssitaan niin yksilöinä kuin yhteistä tilaa luoden. Praktisesta näkökulmasta Meeri on kiinnostunut liikkeen orgaanisuudesta suhteessa painovoimaan, kiertoihin ja momentumiin. Kurssin aikana työstetään myös valmista liikemateriaalia ja tutkitaan kuinka sisäisellä huomion suuntaamisella vaikutetaan tanssin ilmentymiseen annetun liikesarjan sisällä.

"Sen lisäksi, että olen fokusoitunut siihen keholliseen tilaan, jossa liike tapahtuu vaivattomasti, "läpi eläen", olen hyvin kiinnostunut havainnoimaan mielen liikkeitämme tanssissa. Reflektiivinen, avoin ja utelias suhde tanssin tapahtumiseen on minulle tärkeä lähtökohta."

Contempoprary Dance Repertoire / Niina Rajaniemi ja Joel Alalantela 

To - Pe

11:30 - 13:00, Studio 1 

Cape Mosaic -Repertuaari. Teos pyrkii avaamaan ihmisen syntymää, kasvua, nahanluontia, lihallisuutta, uudistumista, kasvottomuutta, piiloutumista, häpeää, kuolemaa ja punaisen värin symboliikkaa. Työskentelyn lähtökohtana on ollut vahvasti kiinnostus ihmiselämän syntyyn, kehittymiseen yksilöksi, kuolemaan ja elämän merkityksellisyyteen. Teoksen työstäminen on aloitettu syksyllä 2019 yhteisillä harjoituksilla luoden perusteet ja lähtökohdat teoksen liikkeelliselle työskentelylle sekä ajatusmaailmalle. Teoksen ensi-ilta nähtiin Kulttuurikeskus Poleenissa keväällä 2020.

Repertuaaritunnilla tehdään Cape Mosaic teoksesta otteita sekä tutkitaan liikettä erilaisten improvisaation keinoin ja teemojen ympärillä. Tuntirakenne koostuu lämmittelystä, nykytanssin erilaisista tekniikkaharjoituksista, improvisaatio osuudesta sekä koreografisesta työskentelystä. Tunnilla fyysinen tekeminen on vahvasti läsnä ja uppoutuu teoksen luotuun abstraktiin maailmaan. 

Immersive Theatre Workshop / Sami Haapala

To-Pe

18:30 - 20:30, Studio 1

Työpaja esittelee muutaman liikkeellisen lähestymistavan esiintymiseen immersiivisissä esityksissä. Lähestymistapoja poimitaan sekä kansainvälisesti tunnetuimmista immersiivisistä esityksistä että Haapalan omasta taiteellisesta väitöstutkimuksesta. Erityisessä fokuksessa on fyysinen tarkkuus, joka ei perustu tiettyyn muotokieleen sekä yleisön aistimisesta nouseva ilmaisu.

Vihreä Passi : 240 €

Vihreällä passilla pääset vapaasti kaikille lukujärjestyksessä vihreällä merkityille tunneille.  

yht. 32,5 h 

Tarjoamme muutaman yksittäisen paikan vain seuraaville kursseille: 

Contemporary Ballet: 110 € 

yht. 7,5 h 

Contemporary Jazz : 110 € 

yht. 7,5 h

Varaa oma passisi tai tietty kurssi lähettämällä meille viesti:

lauravenla@nytke.com sähköpostiin.  

Käsittelemme viestit saapumis järjestyksessä, ja lähetämme laskun kurssista, mikäli paikkoja vielä on vapaana. 

 

Passeja ja kursseja on myynnissä rajoitettu määrä! Nytke noudattaa korona-epidemian vuoksi määrättyjä kokoontumis rajoituksia. 

SHARE YOUR PRACTICE 

MA-PE

14:30  - 16:30 

'Share your practice' on mahdollisuus kaikille tanssijoille jakaa omaa oppiaan tai kiinnostuksen kohdettaan muille tanssijoille. 

Nytke tarjoaa joka päivä kahden tunnin tilan, jossa voidaan yhdessä tutkia tiettyä tanssin osa-aluetta fasilitoijan johdattamana. 

'Share Your Practice' - sessio toimii lahjoitus-periaatteella, joka annetaan lyhentämättömänä fasilitoijalle.  

2 tunnin ajan voi halutessaan jakaa usean fasilitoijan kesken. 

Mikäli sinulla on idea tai alustava ajatus aiheesta jota haluaisit työstää muiden tanssijoiden kanssa, laita meille viestiä! 

106108107_3155222671195345_6638979554271

Kurssit : Nuoret

Contemporary Dance Youth / Vaihtuva Opettaja 

Ma - Pe 

11:30 - 13:00, Studio 2  

Nuorten aamu tunnilla tanssijat pääsevät oppimaan joka aamu eri opettajalta. Kilpailu vapaassa, kannustavassa ilmapiirissä jokaista nuorta tanssijaa haastetaan lempeäsi kokeilemaan uutta ja harjaannuttamaan jo osaamaansa tanssin aluetta. 

Aamupäivän tunneilla tanssijat oppivat mm. tanssitekniikkaa, balettia, improvisaatiota, nykytanssia, sekä lattiatekniikkaa Venla Mannisen, Meeri Lempiäisen, Concetta Cariellon, Joel Alalantelan, Niina Rajaniemen ja Claudia Peltosen johdolla.

Youth Choreography / Russell Adamson 

14:30  -16:30, Studio 2

 

Nuorten iltapäivätunnilla työskennellään Russell Adamsonin johdolla. Tanssijoilla on hieno tilaisuus päästä kokemaan millaista olisi työskennellä ammattitanssijana. Tunnit ovat vauhdikkaita ja fyysisiä, sisältäen kehon lämmittelyn, tanssitekniikka-osuuden, sekä koreografian harjoittelua.  Tunneilla työstetään tanssiteosta, joka esitetään Nytkeen 'sharing' - tilaisuudessa lauantaina 18.6. 

Keltainen passi: 220 €

Keltaisella passilla nuori (13-17-vuotias) pääsee osallistumaan lukujärjestyksessä merkityille aamu - ja iltapäivä kursseille.

 

Tuntien lisäksi nuoret pääsevät esiintymään Nytkeen 'sharing'-tilaisuudessa lauantaina 18.6. 

 

Kurssille otetaan maksimissaan 15 nuorta, joten ole nopea ja varaa paikkasi lähettämällä meille viesti osoitteeseen lauravenla@nytke.com

Ilmottautuessasi kurssille, kerro meille lyhyesti tanssitaustastasi mm. mitä lajeja olet harrastanut, ja kuinka kauan olet tanssinut. 

104205326_3123965880987691_2178430438462
 
 

Kurssit : Open Aikuiset

Punainen Passi : 150 €

Punaisella passilla pääset vapaasti kaikille lukujärjestyksessä punaisella merkityille tunneille.  

Voit myös ilmottautua pelkästään yhdelle kurssille: 

Contemporary Dance Open: 90 € 

yht. 7,5 h 

Jooga: 90 € 

yht. 7,5 h

Varaa oma passisi tai tietty kurssi lähettämällä meille viesti:

lauravenla@nytke.com sähköpostiin.  

Käsittelemme viestit saapumis järjestyksessä, ja lähetämme laskun kurssista, mikäli paikkoja vielä on vapaana. 

 

Passeja ja kursseja on myynnissä rajoitettu määrä! Nytke noudattaa korona-epidemian vuoksi määrättyjä kokoontumis rajoituksia. 

106001838_3152487098135569_3501120807992

Contemporary Dance Open /

Karoliina Laitinen ja Laura Kuukkanen

Ma-Pe 

16:45 - 18:15, Studio 2  

Tanssi luontosi -tanssitunti / maanantai

Tanssi luontosi -tunnilla käytetään terapeuttisen tanssin menetelmiä, autenttista liikettä, kehollisia harjoitteita ja tanssimeditaatiota, jotka vahvistavat oman kehon ja intuition kuuntelemista, uskallusta kohdata oma sisäinen maailma ja autenttinen minä. Tunnilla toimitaan yksin, pareittain ja ryhmässä. Tanssi luontosi -tanssielämyksessä: 

Olemme leikin ja liikkeen avulla kontaktissa ja kosketuksissa ja tulemme hyväksyvästi ja kauniisti nähdyksi. 

Tunnemme kehoissamme ja itsessämme tulen elementin, luovuuden, intohimon, elämän energian voiman. 

Pääsemme kosketuksiin veden elementin virtaavuuden, soljuvuuden ja tunteiden kanssa. 

Liitelemme täydellisen vapaina korkeuksissa ilmavirtojen kannatellessa, tuntien yhteyttä kaikkeen alapuolella olevaan. 

Koemme avaruuden painottomuuden, äärettömyyden ja rajattomuuden, sen tyhjyyden ja täyteyden. 

Ja löydämme juuremme, maan jalkojemme alla, oman voimamme ja rytmimme.

 

Baletin ABC -tanssitunti kankeille ja kokemattomille (alkeet) /tiistai ja keskiviikko

 

Baletti määritellään kurinalaiseksi sääntöjä noudattavaksi liikekieleksi, johon liittyy keveyden illuusion luominen, jalkojen luonnoton aukikierto, tanssijoiden sulokkuus ja vartalon ryhdikkyys.

Elämysbaletin ABC –tanssitunti kankeille ja kokemattomille määritellään kurittomaksi, sääntöjä uhmaavaksi alkeisbalettipläjäykseksi, johon liittyy painovoiman kaikenlainen hyödyntäminen, erilaiset vartalotyypit ja härski balettituntien hauskimpiin* asioihin keskittyminen.

 

Alkeistunnin aikana opit sekä puhumaan, että suorittaamaan baletin alkeita. 

Saat tietää mitä eroa on Demi plièllä ja Grand plièllä. Opit asetelemaan jalkasi kuuteen eri perusasentoon ja taivuttelemaan kätesi sievästi pään päälle. Oivallat erot jalkojen eri suuntiin ojenteluissa, ja rohkenet myös heittää jalkaasi niin korkealle kuin joustoa riittää. Tavoitteena kaikilla on saada jalka irti maasta. Ymmärrät käytännössä, miksi tanssitunnilla kannattaa hengittää – opit myös miten. Luvassa ei ole tangossa roikkumista, vaan rentoa menoa kohti elämyksen huipentumaa; jättimäisiä loikkia, päänsekoituspyörähdyksiä, tanssisalin ympäri valssaamista ja legendaarisen Kuolevan joutsenen loppuasennon venytystä. (Ei tarvitse tietää kyseistä tanssia eikä osata kuolla.)

Nykytanssin alkeet / torstai ja perjantai 

Nykytanssin alkeet tunnilla pääset kokeilemaan mm. lattia-tekniikan perusteita, sekä turvallisessa ohjauksessa tapahtuvaa improvisaatiota.  Tunneilla on rento meininki, emme pyri täydellisyyteen, vaan liikkumisen iloon ja uuden oppimiseen. Koska viimeksi olet pyörinyt lattialla musiikin tahtiin? Tule kokeilemaan ja ylläty kuinka rentouttavaa, vapauttavaa ja hauskaa se on!  

Jooga / Riikka Puumalainen 

Ma - Pe

18:30 -20:00 

Jooga toimii kaikille, niin tanssijoille kuin tanssia harrastaville, ideaalina työkaluna kohti kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia..

Astangassa Riikan mielestä parasta on toistuva, rutiininomainen harjoitus, joka on joka päivä erilainen. Kehon ja mielen yhteyden ihmeellisyys yllättää juuri kun sitä vähiten odotat.

 

PERUMINEN

Mikäli joudut perumaan osallistumisesi, ilmoita siitä välittömästi sähköpostilla lauravenla@nytke.com. Osallistumisen voi peruuttaa maksutta 28.6.2020 mennessä. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta palautetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutus tehdään 5.7.2020 jälkeen voi osallistumismaksusta saada palautusta ainoastaan lääkärin lausuntoa vastaan.