top of page

Nytke

Artikkeleita nykytanssista

Nykytanssi  

 

 

Nykytanssi on laaja käsite, joka kokoaa sateenvarjonsa alle monenlaisia liiketyylejä, lähestymistapoja ja ihmisiä. Nykytanssi on jatkumoa modernille ja post-modernille tanssille. Sen sanotaan olevan yleisnimitys nykyhetken tanssilajeille, tosin tämä selitys ei oikein anna kuvaa, mitä nykytanssi käytännössä tarkoittaa. Ehkäpä auttaisi jos selvitetään hieman nykytanssin keskeisiä tyylisuuntia ja lähestymistapoja esimerkkien kautta. 

Nykytanssi voi olla teatterimaista kerrontaa, jossa liikkeen avulla ja joskus myös tekstiä yhdistäen kerrotaan tarinoita, tai vaikkapa poliittisia mielipiteitä. Hyvä esimerkki tästä on mm. Lloyd Newsonin luotsaama DV8, joka on tehnyt teoksia mm. homoseksuaalisuudesta, uskonnosta ja erilaisuudesta (Cost of Living, Dead Dreams of Monochrome Men, Can We talk about this?). DV8 käyttää liikettä viestittääkseen tunteita ja ideoita. Tanssijat ovat teknisesti taitavia, mutta painotus ei ole tekniikassa, vaan jokaisen liikkeen tulisi tarkoittaa ja kommunikoida jotain. DV8 palkkaa projekteihinsa yleensä aina uudet tanssijat, joten tanssijoiden persoonilla on iso vaikutus lopputeokseen. Toinen mielenkiintoinen komppania on Wim Vandekeybus´n Ultima Vez. Se on myös eräänlaista tanssiteatteria, mutta tyyli eroaa huomattavasti DV8:sta. Esimerkiksi Ultima Vez:n Blush vie katsojan unenomaiseen maailmaan, jossa sukupuolten välistä vetovoimaa ja ihmisten eläimellisyyttä käsitellään häpeilemättömästi. Tanssiteatterin historia johtaa juurensa mm. Saksaan, jossa Mary Wigman kehitti uuden tanssimuodon Ausdruckstanz, jonka lähtökohtana oli todelliset tunteet, eikä ulkoinen muoto. 1970 luvulla Pina Bausch perusti Tanztheater Wuppertal komppanian, josta monet nykyajan tanssiteatteri-komppaniat ovat saaneet vaikutteita. 

 

Nykytanssi voi olla esteettisesti kaunista tai sitten groteskia. 1913 Ballet Russen Rite of Spring kuohutti yleisöä esittämällä liikettä, joka oli monessa suhteessa ajan hengen kauneusihanteiden vastaisia. Tanssijoiden jalat olivat kääntyneet sisäänpäin, heidän ryhtinsä oli kumara ja liike oli raskasta. Osa tanssijoista esiintyi myös avant-garde hengessä selkä yleisöön päin. Sittemmin Rite of Spring on tehty uudestaan usean koreografin johdolla mm. Pina Bausch, Emanuel Gat, Angelin Preljocaj ja Tero Saarinen. Toisen maailmansodan jälkeen Japanissa syntynyt Butoh- tanssi on myös vaikuttanut tanssin estetiikkaan; Butoh tanssissa voidaan nähdä mm. alastomia kiertyneitä, kumaria vartaloita liikkumassa aavemmaisen hitaasti ja kontrolloidusti. Toisaalta on olemassa koreografeja esimerkiksi William Fortsythe tai Susanna Leinonen, jotka perustavat työnsä baletti - tekniikalle ja pikkutarkalle viimeistylle liikkeelle, mutta samaan aikaan he ottavat vapauksia rikkoa baletin tiukkoja sääntöjä. 

 

Nykytanssissa on usein tyypillistä, että tanssijat liikkuvat lattiatasossa, kierivät, pyörivät, kaatuvat ja nousevat taas ylös. Irmgard Bartenieff kehitti liikkeen periaatteet, joita voidaan käyttää hyväksi mm release- tekniikkaa opetellessa. Tanssija tulee tietoiseksi mistä liike saa alkunsa, miten se yhdistyy kehon eriosiin (lateraalinen yhteys, ristilateraalinen yhteys, häntä-pää yhteys) ja miten liike viedään loppuun. Release-tekniikalle on myös oleellista mm. painovoiman, momentumin ja lihasten oikean rentouttamisen ja jännittämisen suhde. Useat koreografit käyttävät release-tekniikkaa teoksissaan mm. Crystal Pite, Sidi Larbi Cherkaoui ja Jarkko Mandelin.

 

Nykytanssista ei voi puhua mainitsematta improvisaatiota. Improvisaatio on oleellinen osa monen nykytanssijan harjoittelua, ja myös luomisprosessia. Improvisaatiota on monta erilaista tyyliä mm. Steve Paxtonin kehittämä kontakti-improvisaatio, jossa tanssijat tanssivat yhdessä  käyttäen hyväksi painovoimaa, kitkaa, ja momentumia. He voivat tukeutua toiseen tanssijaan, nojata, nostaa tai tulla nostetuksi -kaikki tapahtuu hetkessä, liikettä ei suunnitella ennalta. Mary Whitehouse kehitti autenttisen liikkeen, jota hän on käyttänyt mm. tanssiterapiassa. Autenttisessa liikkeessä tanssija menee meditatiiviseen tilaan, jossa hän voi tanssia kaikki mieleen tulevat kuvat ja ajatukset spontaanisti. Yksi 2000-luvun suosituimmista improvisaation muodoista on Israelissa Ohad Naharin kehittämä Gaga liikekieli, joka kehottaa tanssijoita mielikuvien avulla tulkitsemaan liikettä vapaasti. Gagaa harjoitellaan ilman peilejä, jotta kokemus olisi mahdollisimman rehellinen, eikä ulkoa tulevan muodon sanelema. 

 

Arkipäiväiset eleet (eng. gestures), käsiliikkeet ja katseet ovat myös hyvin käytettyjä nykytanssissa. Pina Bauschin sanotaan aloittaneen eleiden käytön tanssissa. Monet koreografit käyttävät tätä lähestymistapaa teoksissaan. Mats Ek:n Smoke, jossa mm. entinen balettitanssija Sylvie Guillem tanssii, eleiden käyttö on implementoitu upealla tavalla.   

 

Musiikki on perinteisesti iso osa tanssia. Nykytanssin ja musiikin suhde voi olla monimuotoinen. Tanssijat voivat tanssia musiikin tahtiin, seuraten sen draaman kaarta, melodiaa ja tempoa (Anne Teresa De Keersmaeker) tai mennä täysin musiikkia vastaan. Merce Cunningham teki aikanaan teoksiaan kumppaninsa säveltäjä John Gagen kanssa, joissa musiikki ja tanssi yhdistettiin vasta näyttämöllä. Tällöin musiikki ja tanssi elivät ikäänkuin omaa elämäänsä ja vain sattumusten kautta yhtyivät samaan tahtiin. Nykytanssia tanssitaan myös usein ilman musiikkia, hiljaisuudessa, jossa liike ja ehkäpä tanssijoiden hengitys luo teoksen äänimaailman.   

 

Nykytanssi on hyvin moniulotteinen tanssilaji. Se voi olla teatraalista kerrontaa, abstraktia liikettä, voimauttavaa vapaata tanssia, kaunista tai groteskia. Nytke tanssifestivaaleilla Tampereella kesällä 2019 päästään kokemaan nykytanssin erimuotoja. Olemme suunnitelleet kattavan kurssitarjonnan, josta pääsevät nauttimaan niin ensikertalaiset kuin rautaiset tanssin ammattilaisetkin. Opitaan lisää yhdessä. Nähdään siis Tampereella Varalan ihanissa luonnonmaisemissa heinäkuussa. 

Laura Kuukkanen 

Näyttökuva 2019-03-04 kello 16.35.29.png
Näyttökuva 2019-03-04 kello 16.32.30.png

Kokeilemaan Nykytanssia?   

 

 

Ehkä olet ihminen, joka ei ole ikinä tanssinut ammattiopettajan ohjauksessa, tai sitten olet käynyt muiden tanssilajien tunnilla, mutta et ole kokeillut vielä nykytanssia. Tässä artikkelissa pyrin kertomaan, miksi sinun kannatta tulla rohkeasti nykytanssitunnille. 

 

Tanssi vapauttaa, rentouttaa, luo yhteenkuuluvuudentunnetta, pistää energiat kiertämään ja nostaa mielialaa. Tanssiminen auttaa myös itsetuntemukseen, sillä emme ole vain mieli, vaan kokonaisuus, jossa yhdistyvät sekä vartalo että mieli. Tämän itsetuntemuksen myötä myös itsevarmuus voi lähteä kasvuun. Voimme kokea elämää avoimin mielin ja vartaloin. Tanssin vaikutusta ihmisiin on tutkittu viime vuosikymmeninä paljon. Tanssia ja liikettä on alettu käyttää erilaisissa terapiamuodoissa, sekä elämäntapavalmennuksissa hyvin tuloksin. Englannissa toimiva People Dancing- organisaatio on julkaissut useita artikkeleita ja tutkimustuloksia, sekä järjestänyt konferensseja tanssin vaikutuksesta ihmisiin. Tutkimustulosten perusteella tanssi edesauttaa positiivisesti itsetuntemusta ja itseluottamusta. Tanssi tarjoaa ihmisille mahdollisuuden kehittää aktiivista suhdetta laajempiin yhteisöihin, sekä antaa ihmisille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä, samalla kunnioittaen keitä he ovat. 

 

Tanssilla on luonnostaan taipumus yhteisöllisyyden lisääntymiseen, sillä tanssinharjoittaminen tuo ihmiset yhteiseen tilaan jakaamaan ajan ja paikan mentaalisesti ja fyysisesti. Liikkuminen samassa rytmissä voi avata kanavia ventovieraiden välillä ja luoda yhteyksiä, jossa puhetta ei tarvita. Maailma olisi hieno paikka, jos voisimme tukeutua toisiimme ja tarjota tukea sitä tarvitseville; voisimme luottaa ja tulla luotetuksi. Esimerkiksi kontakti-improvisaatio tunnilla toteutetaan näitä ajatuksia fyysisesti. Tanssija voi nojata, tulla nostetuksi, jakaa painoaan ja tuntea painottomuutta. Tällainen kokemus voi olla hyvin voimaannuttava ja yhdistävä. 

 

Useat tanssintutkijat, -terapeutit ja -opettajat, kuten Sara Houston, Mary Whitehouse ja Anna Halprin, ovat työssään todenneet tanssin voimaannuttavan ja tervehdyttävän vaikutuksen. Liike voi yhdistää tanssijan hänen syvimpiin tuntemuksiin ja tuoda pintaa uusia oivalluksia ja asioita itsestä. Tanssilla voimme ilmaista tunteitamme fyysisesti.  Voimme hypätä energisesti, liikkua dramaattisen hitaasti, vaipua mytyksi lattialle, tai  nousta elegantisti varpaille. Liikkumalla eritavoin emotionaalinen minämme on läsnä — vapaana ilmaisemaan itseään.   

 

Myös somaattinen lähestyminen, eli keskittyminen, miten vartalo itsessään toimii, voi auttaa itsetuntemuksen ja läsnäolon lisääntymiseen. Olemme usein hieman autopilootilla, emmekä ehkä ajattele, miten nostamme käden tai miten kävelemme. Toistamme opittuja kaavoja liikkuessamme. Tanssi voi rikkoa näitä kaavoja, jolloin tulemme tietoiseksi, mistä liike lähtee, mihin vartalomme on tänään kykenevä ja mihin se pystyy ehkä seuraavana päivänä. Esimerkiksi ohjatuilla improvisaatio tunneilla tanssija voi tulla tietoiseksi opituista liikeradoistaan ja purkaa niitä. Tanssija huomaa, kuinka käden nostaminen voi tapahtua esimerkiksi olkapää- tai sormi edellä käyttäen pääsääntöisesi joko lihaksia tai luita. Liikkuminen eri laaduilla (qualities), kuten virtaava liike (fluid), frakmentoitu liike (fragmented) tai viipyvä liike (suspended), avaa lukemattoman määrän uusia ideoita siitä kuinka monella tavalla voimme liikkua ja ilmaista itseämme. 

 

Nykytanssiin liittyy myös ohjattuja koreografisia tunteja. Keskittyminen koreografian opetteluun melkein pakottaa tanssijan päästämään irti muista mielessä pyörivistä ajatuksista. Tämä toimii ikäänkuin reset-nappulana, joka voi vapauttaa stressistä ja palauttaa ihmisen tähän hetkeen. Tanssitunnin jälkeen olo on usein kevyempi, onnellisempi ja luovempi. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että liikesarjojen harjoittelu, toistaminen ja rytmien opettelu kehittää aivoja, jolloin mm. muistaminen helpottuu myös muilla elämän osa-alueilla.  

 

Nykypäivänä monen työ vaatii istumista koneen ääressä useita tunteja päivässä. Emme enää liikuu spontaanisti ja käytä vartaloamme niinkuin sitä on ’suunniteltu käytettävän’. Nykytanssitunnilla vartalo pääsee pyörimään lattialla, taipumaan ja kiertymään erisuuntiin. Tanssijat kyykkivät, hyppivät, hiipivät ja kurkoittelevat ylös tai sivuille. Vartalon monenlainen käyttö lisää liikeratojen suuruutta, purkaa jumeja ja pistää veren kiertämään. Vaikka tunti voi olla fyysisesti raskas hien virratessa pitkin selkää, voi usein tuntea olevansa energisempi ja vetreämpi tunnin jälkeen! 

 

Tampereen Nytke Nykytanssifestivaaleilla tarjoamme monenlaisia tunteja aloittelijoille ammattilaisten turvallisessa ohjauksessa. Tunneilla pääset kokemaan erilaisia tyylejä sallivassa ilmapiirissä - aikaisempaa kokemusta tanssista ei tarvita. Emme keskity koreografioiden täydelliseen suorittamiseen, vaan läsnäoloon, vapaaseen ilmaisuun, uusien asioiden oivaltamiseen ja tietysti hauskanpitoon. Nytkeessä uskomme, että jokainen osaa ja voi tanssia. Jokaisen liike on ainutlaatuista ja kaunista. Tule rohkeasti mukaan kokeilemaan nykytanssia!  Nytkähdä kohti itsetuntemusta, iloa ja yhteenkuuluvuutta. Nähdään siis Tampereella Varalassa heinäkuussa.   

 

Laura Kuukkanen 

bottom of page